Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

2014

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco :

Komenda Wojewódzka Policji

Opłaty za licencje pracownika ochrony

28.684

Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )

20.807

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( czynsze)

36.742

Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego, usługi kryminalistyczne, usługi transportowe-wynajem autokarów )

37.667

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

15.384

Odsetki

3.633

Wpływy z różnych dochodów (np. kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody  )

33.659

razem

176.576

 

Komendy Powiatowe ( Miejskie ) Policji

Opłaty za licencje pracownika ochrony

250

Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )

268.587

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( czynsze)

60.785

Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego, usługi kryminalistyczne, usługi transportowe-wynajem autokarów )

1.792

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

21.702

Odsetki

2.200

Wpływy z różnych dochodów (np. kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody  )

141.769

razem

497.085

 

75493 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

1

Wpływy z różnych opłat ( np. opłaty egzaminacyjne )

14.100

2

Odsetki

1.671

3

Wpływy z różnych dochodów (np. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych )

132.473

 

 

razem

148.244

 

75494 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze

1

Wpływy z usług ( np. opłaty za parkowanie)

45.088

 

razem

45.088

 

Metryczka

Data publikacji 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Jefimow Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
do góry