Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Augustowie reguluje:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.10.2008
Data modyfikacji 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Czyżewski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Czyżewski Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Karbowski
do góry