Zakres działanie i kompetencje - Zakres działania i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania i kompetencje

Strona znajduje się w archiwum.

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie

 

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

2. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły lub komisje i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach lub komisjach.

3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.

 

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  • Wydziałem Prewencji,
  • Wydziałem Ruchu Drogowego,
  • Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia,
  • Zespołem Administracyjno – Gospodarczym, Łączności i Informatyki
  • Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo - Informacyjnych,
  • Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  • Wydziałem Kryminalnym,
  • Posterunkiem Policji w Lipsku.

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2008
Data modyfikacji 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Jefimow
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Jefimow Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Jefimow
do góry